top of page

SpiritBuildersInc Group

Public·48 members
Егор Жирнов
Егор Жирнов

Veres Bencze Dalok


CLICK HERE ===> https://blltly.com/2tlBndVeres Bencze Dalok


A műsorban magyar és francia sanzonok,nosztalgia dalok, Karády-nóták,Fényes Szabolcs egyveleg, /Sakk-duett,Macskák, Csókolj meg Katám/ cseléd versek és dalok valamint kabaré-jelenetek hangzanak el.No meg híres musical-részletek: a Sakk, a Kiss me Kate és a Macskák c. darabokból.


Evangélikus családban született. Tanulmányait a brassói gimnáziumban végezte. Az 1848-as forradalom napjaiban az iskolát elhagyta, ám később visszatérvén mégis érettségi vizsgát tett. Szülei azt szerették volna, hogy fiukból pap vagy tanító legyen, ezért Rab István apja kívánságának megfelelően Pestre utazott, hogy teológiát tanulhasson, azonban a bölcsészkarra iratkozott be. Példaképéül Kőrösi Csoma Sándort választotta, és serényen nekilátott a keleti nyelvek tanulásának. Hunfalvy Pál és Repiczky János kedvenc növendéke volt. 1855-ben Bécsben fél éven keresztül hallgatott hittudományi előadásokat, majd belügyminisztériumi fogalmazó lett. Itteni tartózkodása során napvilágot látott két önálló verseskötete is: 1857-ben a Magyarok kürtje, 1859-ben pedig a Kordalok. Verseinek merész hangvétele miatt távozni kényszerült Bécsből, ám 1859 decemberében vissza kívánt térni ide, hogy teológiai tanulmányait befejezhesse. Terve nem sikerült, mivel Pesten részese lett a Táncsics Mihály által irányított forradalmi eszméket tápláló Habsburg-ellenes ifjúsági mozgalomnak. Táncsiccsal együtt tartóztatták le 1860. február 19-én. Szeptemberig ült börtönben, ekkor tüdőbajára való tekintettel szabadon bocsátották.


1861 szeptemberétől munkatársa lett a Hölgyfutár, az Alföld, a Vasárnapi Ujság című lapoknak, valamint a Családi Kör-t is szerkesztette. Harmadik verseskötetét is ebben az évben adták ki, melynek címe: Börtöndalok.


2004-ben került tisztelői kezébe, Bencze Mihály és Magdó János előszavával, a költő életművének teljes kiadása, a három kötetet, közel 900 oldalt kitevő Összegyűjtött írások. Ennek első kötete a költő életrajzát és utóéletének adattárát, a kortárs és utóvisszhang bő válogatását (többek között Szabados János, Csermelyi Sándor, Demeter Sándor, Halász Gyula, Rab Sámuel, Bencze Mihály, Mezei István Zajzoni emlékének szentelt verseit), valamint a költő 1860-as perének iratait tartalmazza; a második kötet naplójegyzeteit, Bukuresti utazás című cikksorozatát és zsengéit, az 1859-es Humorisztikus képes új évi Naptárba írott verses és prózai szövegeit, az egykorú sajtóban megjelent prózai írásait és leveleit; végül a harmadik kötet Magyarok kürtje (1857), Kordalok (1859) és Börtöndalok (1861) című köteteinek, valamint hátrahagyott verseinek teljes anyagát, a kötetek mellékleteiben pedig többek között Istók János, Szász Benedek István és Jakab András szobrainak, Csutak Levente grafikáinak reprodukcióit.


Nem is tudom, hol kezdjem, talán 29 évvel ezelőtt, amikor kihoztuk a 4.1-t vagy inkább 2012 tavaszán, amikor elkezdtük írni azt. Úgy emlékszem rá, mintha tegnap lett volna. Akkor írtunk először úgy lemezt, hogy Kamasuka a hard disk, is szerves része volt az élő műsornak. Csupa új lehetőség, kihívások. (Akkoriban még nem alkalmaztunk a holografikus zenésztársakat.) Mindent felperzselő tűz és lendület volt bennünk, pont mint a Rendszerhiba idején 2000-ben. Egy év alatt írtunk 42 nótát, mégis valahogy nehézkesen akart összeállni a lemez. Igaz voltak magánéleti problémák is, Gábor akkoriban vette át a hatalmat a tetoválók könyörtelen világában. Mindennaposak voltak véres leszámolások, és amikor valaki felrobbantotta az egyik bevásárlóközpont komplett alsó szintjét, hát az is sokat hátráltatott. Sanyinak is a plázákkal vagy inkább az építőikkel akadt problémája, Viktornak pedig a németek és a svájciak okoztak sok álmatlan éjszakát. De ez már történelem. Akkoriban ezrek jártak WMD-re, és folyamatosan megállítottak az utcán, hogy mikor lesz már lemez. Az első 2013-as Stagediving Stadionturnén már nem bírtuk tovább a nyomást. Minden egyes állomáson, amikor begurult a Cadaveres emeletes Neoplan turnébusza (és az akkoriban menőnek számított) tud
https://www.unstucklabs.com/forum/deals-perks/file-command-and-control-3-v1-7-10-zip

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
No events at the moment
bottom of page